builderall

Nehnevaj sa, že na teba vyskakujem, keď sa vrátiš domov.

Neviem rozprávať.
Takto ti chcem vyjadriť, ako ťa mám veľmi rád.

Ako postupovať ak nájdeme túlavého psíka?

Problematika túlavých psíkov je stále aktuálna téma. V prípade ak sa stretneme s touto situáciou, najefektívnejšie riešenie, ak je to možné, je zabezpečiť psíka pred ďalším únikom a kontaktovať odchytovú službu. Psíkovia majú tendenciu sa premiestňovať a práve z tohto dôvodu často krát len telefonické nahlásenie túlavého psíka nie je funkčné.

KONTAKT NA ODCHYT : 0905 349 152

Oznam o opatreniach v mestskom útulku.


Problematika túlavých psov v našom meste a regióne je momentálne veľmi vážna.
Mestský útulok a Karanténna stanica v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves pracujú na rozličných opatreniach a podnikajú ďalšie kroky  
v tejto oblasti. Okrem iného sa plánuje rozšírenie kapacít, čo umožní presun psíkov z karanténnej stanice do útulku.
Karanténna stanice však slúži na umiestnenie výlučne túlavých psov v katastri mesta Spišská Nová Ves. Odchytová služba na podnet mestskej polície zabezpečuje odchyt túlavých psov a následne ich umiestňuje do karanténnej stanice.
Mestská karanténna stanica bola zriadená a slúži na umiestnenie práve tejto kategórie  psíkov.  To znamená, že neprijíma psíkov, ktorých sa niektorí ľudia z akéhokoľvek dôvodu potrebujú „zbaviť“. Na to nie je kapacitne vybavená.
Ďakujeme za pochopenie.
Zároveň žiadame obyvateľov mesta, aby pri zámere zabezpečiť si psíka poriadne zvážili všetky okolnosti s tým súvisiace VOPRED, aby  tak predchádzali mnohým stresovým situáciám nie len pre seba, ale i pre zviera.
Upozorňujeme, že podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007, § 22, odsek 2, písmeno m - je opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho považované za týranie zvieraťa, ktoré sa zakazuje! Týranie je trestným činom podľa § 378 trestného zákona
 

KONTAKT NA ÚTULOK  v prípade
adopcie psa : 0905 349 152

Webdesign 2020 by ENKINet s.r.o.

Kontakt